Noi suntem in conformitate cu standardul HONcode privind informatia de sanatate de incredere. Verificati aici. Noi suntem in conformitate cu standardul HONcode privind informatia de sanatate de incredere: Verificati aici.

tn_medical_bag

Specialitati ChirurgicaleChirurgie Generala Obstetrica si Ginecologie
O.R.L. Oftalmologie
Ortopedie Neurochirurgie
Urologie